SAVY ry

Vastuulliset erotiikkakauppiaat

Suomen aikuisviihdeyrittäjät ry on vuonna 2008 perustettu aikuisviihdealan yrittäjien yhdistys.

“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa aikuisviihdealalla toimivien yrittäjien ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja ja oikeuksia, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia sekä koulutusta sekä laatimalla tarvittavia selvityksiä.”

Aikuisviihdeyrittäjissä on mm. kivijalkaliikkeitä, nettikauppoja, filmintekijöitä, tuote-esittelijöitä, tukkuliikkeitä ym. alalla olevia yrittäjiä.

Edustamme siis kaikkia tämän alan Suomalaisia yrityksiä sekä myös osaltaan Suomessa markkinoivia ulkomaisia yrityksiä.

Yhdistyksen tavoitteita

Tavoitteet on periaatetasolla listattuna yhdistyksen säännöissä, joista on suora lainaus esitteen kannessa.

Käytännön tasolla toimintaa on suunniteltu monelle eri taholle. Vaikka elokuvien tarkastus ja lainsäädäntö yleensäkin ovat tärkeitä asioita, yhdistys haluaa vaikuttaa myös muihin asioihin.

Tällaisia olisivat esimerkiksi “Vastuullinen erotiikkakauppias – Suomen aikuisviihdeyrittäjät ry:n jäsen” -brändi, jolla yritettäisiin kitkeä laittomuuden ja epämääräisyyden leimaa erotiikkaliikkeiltä; yhteydenpito ja tiedottaminen tiedotusvälineille; julkisuudessa esiintyvien väärien tietojen (esimerkiksi “laittomista” filmeistä ja niiden määristä) korjaaminen ja oikean tiedon jakaminen. Vaikuttaminen lainsäädäntöön, joka määrittää elokuvien tarkastusta ja mikä on sallittua, mikä ei. Erotiikkakaupan lisenssointi, tai ainakin aikuisviihdefilmit pois esimerkiksi kirpputoreilta.

Jäsentapaamisia järjestetään ympäri Suomen, kaikki jäsenet ovat tervetulleita vapaasti keskustelemaan.

Toimintalinjaksi on päätetty asiallisuus ja laajempiin asiakokonaisuuksiin keskittyminen.

Jäsenet, velvollisuudet ja edut

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Jäseneksi liittyvä ei sitoudu tekemään mitään, eikä ketään voida pakottaa mihinkään toimiin. Ainoa jäsenvelvoite on jäsenmaksu.

Jäsenenä saat tuoreimmat tiedot mm. lakimuutos- / valmistelu-asioista ja muista yhdistyksen toimista. Saadessamme uutta tietoa – mitä tahansa alaltamme – se jaetaan jäsenten käyttöön. Jäsentapaamisissa tapaamme ja keskustelemme vapaamuotoisesti.

Jäsenliikkeillä on oikeus “Vastuullinen erotiikkakauppias – Suomen aikuisviihdeyrittäjät ry:n jäsen” -tunnuksien käyttöön mm tarroina liikkeessä.

Jäsenenä saat halutessasi äänesi kuuluviin esimerkiksi vuosikokouksessa ja jäsentapaamisissa. Halutessasi voit myös asettua ehdolle hallitukseen tai vaikkapa puheenjohtajaksi.

Yhdistyksen vahvuus on, että mahdollisimman moni jäsen antaa oman panoksensa mukaan. Erilaisista tiedoista ja erilaisista taidoista voimme koota yhteen parhaan mahdollisen “cocktailin” jäsenten parhaaksi.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen jäsenet valitsevat vuosikokouksessa yhdistykselle puheenjohtajan ja hallituksen, jotka toimivat vuoden kerrallaan yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi.

Jäsenistö kokoontuu vuoden alussa vuosikokoukseen, jossa mm:

  • hallitus antaa selvityksen yhdistyksen edellisvuoden toiminnasta toimintakertomuksen muodossa ja raha-asioista tuloslaskelmana, taseena ja tilintarkastuskertomuksena
  • jäsenistö päättää hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä
  • valitaan puheenjohtaja ja hallitus
  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti, joiden mukaan hallitus toimii

Vuosikokoukseen kannattaa tulla vaikuttamaan!

Jäseneksi liittyminen

Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 50,00 euroa.   Lisäksi uusien jäsenien liittymismaksu on 50,00 euroa.

Saaja: Suomen aikuisviihdeyrittäjät ry

Osuuspankki:   FI19 5780 5520 0200 11
Summa: 50,00 euroa    (tai liittymismaksu + jäsenmaksu yht. 100,00 euroa.)

Kirjoita viestikenttään yrityksesi nimi ja sekä oma nimesi.

Huomaa että jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

K: Haluaisin tietää, mihin kerättyjä jäsenmaksuvaroja käytetään?

V: Jäsenmaksuilla katetaan toiminnasta aiheutuvia kuluja, kuten perustamiskulut sekä toimisto-, internet- ja postituskuluja. Yhdistyksen toiminta perustuu jotakin ulkopuolisia palveluita (esimerkiksi internet-sivut) lukuun ottamatta vapaaehtoistyöhön, josta ei makseta palkkioita.

Hallituksen kokouksista ei makseta palkkiota eikä matkakuluja, vaan hallituksen jäsenet kokoontuvat omalla ajallaan ja omalla kustannuksellaan.

Kaikki yhdistyksen puitteissa tehtävät matkat ym. tapahtumat jokainen kustantaa itse omista varoistaan.

Yhdistys tekee kirjanpitoa, jonka toiminnatarkastaja tarkastaa. Yhdistyksen jäsenistä koostuva vuosikokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Vuosikokouksessa myös selvitetään varojen käyttöä talousarviossa.

K: Maksetaanko jäsenmaksuilla jonkun yksittäisen henkilön tai yrityksen oikeuskuluja?

V: Ei makseta.

K: Jos yhdistykselle tulee “Vastuullinen erotiikkakauppias” -tunnus, onko se joku kauppaketju?

V: Ei ole, vaan tunnuksessa kerrotaan että yrittäjä kuuluu alan YRITTÄJÄYHDISTYKSEEN. Yhdistyksen toiminta on ei-kaupallista. Vastaavanlainen “brändi” on olemassa esimerkiksi Suomen yrittäjillä.

K: Jos liityn jäseneksi, näkyykö nimeni julkisesti jossakin?

V: Ei näy. Yhdistyksien jäsenlistat eivät ole julkisia, eikä niitä saa tietää esimerkiksi yhdistysrekisteristä. Suomen aikuisviihdeyrittäjät ry:n kotisivuille saa halutessaan maininnan että kuuluu yritys kuuluu yhdistykseen, mutta vain jos yritys niin haluaa.

K: Onko yhdistyksessä paljon jäseniä?

V: Yhdistys kattaa noin  80% erotiikkaliikkeiden markkinoista. Voidaankin sanoa, että jos ei kuulu yhdistykseen, kuuluu vähemmistöön.

K: Onko minulla mahdollisuutta vaikuttaa yhdistyksen toimintaan?

V: Yhdistystoiminnan kulmakivi on aktiivinen jäsenistö! Jokaisen panos on tärkeä yhteisen hyvän puolesta. Kun kokoamme jokaiselta parhaat puolet, olemme paljon vahvempia kuin yksittäin. Yhdistyksen toimintaan voi vaikuttaa käytännön tasolla olemalla mukana mm. jäsentapaamisissa ja vuosikokouksissa.