Poppers ja kannabisöljy

Julkisuudessa on ollut keskustelua kyseisistä tuotteista, koska niitä on ollut saatavilla niin Suomessa, Euroopassa kuin muualla maailmassakin. Monissa maissa nämä tuotteet ovat sallittuja, mutta Suomi on katsonut nämä vaikuttaja-aineet lääkeaineiksi.

Poppers

Maahantuojan vastuulla on selvittää maahantuonnin rajoitukset, mutta epäselväksi tulkinnan on tehnyt se, että aiemmin sallitut tuotteet on muuttuneet kielletyiksi ja siitä informointi on jäänyt vain lääkealan toimijoille, eikä tietoa ole annettu suurelle yleisölle tai esim. aikuisviihdealan yrityksille, joissa tuotetta on voitu myydä.

Poppersit ovat kemialliselta rakenteeltaan alkyylinitriittejä. 2013 Fimea linjasi, että Poppersit luokiteltiin amyylinitriitin kaltaisiksi lääkkeiksi ja rinnastettiin lääkemääräyksellä toimitettaviin lääkkeisiin. Tämän jälkeen niitä ovat saaneet tuoda maahan ja myydä niitä vain lääkealan toimijat.

Kannabisöljy

Yhdysvalloissa ja Euroopassa CBD-tuotteet ovat buumi. Sitä on saatavilla kaikkialla. Kannabisöljyn on sanottu vaikuttavan hyvin positiivisesti ihmisen elimistöön.

Kannabisöljy vaikuttaa elimistössä endokannabinoidijärjestelmään, joka säätelee keskushermostoa ja immuunijärjestelmää. Järjestelmä säätelee koko elimistömme tasapainoa, stressiä, uni–valverytmiä, ruokahalua, kipua sekä energia-ainevaihduntaa. Tämä toimintaperiaate on kuitenkin vielä epäselvä ja se vaatii tutkimusta, että se täysin ymmärretään. Kannabisöljy on Suomessa luokiteltu lääkeaineeksi, jonka ostamiseen tarvitaan resepti.